65,8000 zł
-0,15% -0,1000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 669 3 257 2 504 2 986
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 217 238 138 424
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -281 6 424 8 032 435
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -811 5 781 6 590 355
Amortyzacja (tys. zł) 4 8 7 25
EBITDA (tys. zł) -1 213 246 145 449
Aktywa (tys. zł) 15 551 18 303 27 277 30 977
Kapitał własny (tys. zł)* 10 166 15 123 21 714 23 903
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) -0,315 2,247 2,561 0,138
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,951 5,877 8,439 9,289
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej