16,3000 zł
-9,94% -1,8000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 800 7 116 4 417 4 005
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 861 -251 -848 -239
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 772 -1 916 16 116 3 627
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 487 -1 100 13 324 2 822
Amortyzacja (tys.) 42 32 138 139
EBITDA (tys.) 903 -219 -710 -100
Aktywa (tys.) 39 389 36 967 62 629 44 204
Kapitał własny (tys.)* 30 300 28 003 41 573 33 461
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 2,521 -0,428 5,178 1,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,776 10,883 16,157 13,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej