pb.pl
3,9000 zł
-0,76% -0,0300 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 327 323 325 646 319 845 324 583
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 125 20 744 26 541 16 784
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 288 17 916 25 013 13 620
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 124 15 534 21 187 1 738
Amortyzacja (tys. zł) 92 197 91 815 91 700 95 558
EBITDA (tys. zł) 106 322 112 559 118 241 112 342
Aktywa (tys. zł) 2 703 075 2 726 886 2 690 201 2 786 050
Kapitał własny (tys. zł)* 1 876 243 1 891 707 1 912 894 1 912 927
Liczba akcji (tys. szt.) 335 578,344 335 578,344 335 578,344 335 578,344
Zysk na akcję (zł) 0,027 0,046 0,063 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,591 5,637 5,700 5,700
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej