pb.pl
8,7000 zł
-6,45% -0,6000 zł
Netwise SA (NTW)

Informacje o spółce - NETWISE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Integrator systemów CRM (Customer Relationship Management) i CEM (Customer Experience Management) opartych o technologie Microsoft (Microsoft Dynamics CRM) w Europie. Spółka jest najwyżej ocenianym polskim partnerem Microsoft z największą liczbą wdrożeń CRM, a w Europie Środkowej jest numerem 1 spośród kilkuset partnerów Microsoft Dynamics z 32 krajów (ranking Microsoft Corp., 2015).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szamocka 8
Kod: 01-748
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3797170
Fax: +48 22 3797172
Internet: www.netwise.pl
Email: kontakt@netwise.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Netwise SA
Prezes: Sobczak Wojciech
Sektor: oprogramowanie
EKD: sprzedaz hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Liczba akcji: 1 018 129
Zatrudnienie:
  • 6 (2018r.) - spółka
  • 281 (2016r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 5242646576
KRS: 0000426913
EKD: 46,51
Ticker GPW: NTW
ISIN: PLNETWS00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 857 722,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 018 129 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 939 500
Liczba głosów na WZA: 1 018 129 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,27%
Kapitał akcyjny: 101 812,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 939 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,73%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skałbania Barbara 650 000 (63,84%) 650 000 (63,84%) 2018-12-12 -
Netwise Europe sp. z o.o. 289 500 (28,43%) 289 500 (28,43%) 2020-07-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-05-31 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-03-15
2012-07-18
seria B - subskrypcja prywatna 2012-11-12 18 129
0,00
0,10 0,00 10 181 291
101 812,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-03-15
2013-01-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-04-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sobczak Wojciech Prezes Zarządu 2017-09-06 LZPS - Przewodniczący RN
DEKPOL - Członek RN
Hatała Krystian Członek Zarządu 2017-09-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skałbania Marek Przewodniczący RN 2018-12-12 -
Kozieł, Mariusz Ireneusz Członek RN 2015-06-30 -
Majewski Dominik Członek RN 2016-06-14 -
Kamieniak Marta Członek RN 2017-10-16 -
Brzozowska Lidia Członek RN 2017-10-16 -
Herberholz Dominik Członek RN 2018-06-27 -
Skałbania Barbara Członek RN 2019-06-19 -