0,4900 zł
-0,61% -0,0030 zł
Soho Development SA (SHD)

Wyniki finansowe - SOHODEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 441 387 348 344
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -927 -1 409 -859 -866
Zysk (strata) brutto (tys.) -920 -1 514 -912 14 360
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 009 -1 488 -910 14 359
Amortyzacja (tys.) 12 12 11 17
EBITDA (tys.) -915 -1 397 -848 -849
Aktywa (tys.) 25 958 24 636 33 346 17 999
Kapitał własny (tys.)* 23 630 22 142 21 232 16 003
Liczba akcji (tys. szt.) 27 530,111 27 530,111 27 530,111 27 530,111
Zysk na akcję (zł) -0,037 -0,054 -0,033 0,522
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,858 0,804 0,771 0,581
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej