4,7600 zł
0,42% 0,0200 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - BBIDEV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Developer dysponującym pełnymi kompetencjami w całym zakresie procesu inwestycyjnego, począwszy od identyfikacji i pozyskiwania nowych nieruchomości/projektów po komercjalizację i sprzedaż powierzchni. Inwestycje realizuje głównie na rynku warszawskim (m.in. Złota 44, Centrum Praskie Koneser, Plac Unii, Rezydencja Foksal).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Puławska 2 - Plac Unii, Budynek A
Kod: 02-566
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2040040
Fax: +48 22 2040041
Internet: www.bbidevelopment.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BBI Development SA
Prezes: Skotnicki Michał
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 10 133 584
Zatrudnienie:
  • 10 (2022r.) - spółka
  • 26 (2022r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska PSA
NIP: 5261022256
KRS: 0000033065
EKD: 6420Z
Ticker GPW: BBD
ISIN: PLNFI1200018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 48 235 859,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 10 133 584 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 222 196
Liczba głosów na WZA: 10 133 584 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,65%
Kapitał akcyjny: 50 667 920,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 222 196
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotnicki Michał ZWZ, w porozumieniu 1 089 860 (10,75%) 1 089 860 (10,75%) 2023-06-28 -
Szczepański Rafał w porozumieniu 1 081 849 (10,67%) 1 081 849 (10,67%) 2023-06-28 -
Tyszkiewicz Krzysztof w porozumieniu 1 046 839 (10,33%) 1 046 839 (10,33%) 2023-04-28 -
NN OFE portfel 1 003 648 (9,90%) 1 003 648 (9,90%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN,
BBI Development SA 73 893 (0,72%) 73 893 (0,00%) 2023-08-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
232 640 000,00
0,10 7,27 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
27 520 000,00
0,10 27,52 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
15 660 000,00
0,10 31,32 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
34 068 000,00
0,10 85,17 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
1 104 000,00
0,10 11,04 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-15
umorzenie akcji 1998-10-30 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-08
umorzenie akcji 2004-01-14 -7 614 509
0,10 22 843 532
2 284 353,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-17
seria B - prawo poboru 1:4 2006-06-02 91 374 128
18 274 825,60
0,10 0,20 114 217 660
11 421 766,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-27
2006-10-03
2006-10-16
zmiana firmy z NFI Piast SA na BBI Development NFI SA 2006-12-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
seria C - prawo poboru 1:1 2007-01-25 114 217 660
57 108 830,00
0,10 0,50 228 435 320
22 843 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-06-15
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-10-23 4 000 000
6 640 000,00
0,10 1,66
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska za warranty serii B 2007-10-23 4 000 000
7 120 000,00
0,10 1,78
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty serii C 2007-10-23 4 000 000
7 600 000,00
0,10 1,90
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - BB Investment sp. z o.o. 2007-12-12 17 300 000
24 739 000,00
0,10 1,43 245 735 320
24 573 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
2008-02-07
seria H - subskrypcja prywatna 2008-12-18 24 573 530
8 846 470,80
0,10 0,36 270 308 850
27 030 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-05
2009-03-06
seria I - subskrypcja prywatna 2009-05-14 190 000 000
60 800 000,00
0,10 0,32 460 308 850
46 030 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-19
2009-06-26
2010-01-19
seria J - zamienna: udziałowcy Juvenes sp. z o.o. parytet: 627694 akcji za 1 udział Juvenes sp. z o.o. 2009-11-10 62 769 400
0,10 523 078 250
52 307 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-10
scalenie akcji 5:1 2014-02-19
0,50 104 615 650
52 307 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-28
renumeracja akcji: seria A1 2014-02-19
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-25 -2 724 000
0,50 101 891 650
50 945 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-05
scalenie akcji 10:1 2019-06-25
5,00 10 189 165
50 945 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-06-21 -55 581
5,00 10 133 584
50 667 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-28 Split 10:1
2014-03-26 Split 5:1
2007-02-16 Prawo poboru 1:1
2006-06-26 Prawo poboru 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skotnicki Michał Prezes Zarządu 2009-02-11 -
Szczepański Rafał Wiceprezes Zarządu 2010-06-24 -
Litwiński Piotr Członek Zarządu 2016-03-29 -
Tyszkiewicz Krzysztof Członek Zarządu 2016-03-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Turno Paweł Przewodniczący RN 2007-02-14 ZENERIS - Przewodniczący RN
LUKARDI - Członek RN
Matusiak Maciej Sekretarz RN 2017-12-31 MLPGR - Członek RN
ATENDE - Członek RN
BEST - Członek RN
KRAKCHEM - Członek RN
URTESTE - Członek RN
Żbikowski Karol Członek RN 2016-06-28 PLATIGE - Prezes Zarządu
PROCHEM - Wiceprzewodniczący RN
Lebiedziński Artur Członek RN 2016-06-28 KGL - Wiceprzewodniczący RN
- Członek RN
CREEPYJA - Członek RN
ACART - Członek RN
ACART - Członek RN
Napiórkowski Wojciech Członek RN 2019-06-25 QUMAK - Członek RN
BOOMBIT - Członek RN
Nowina-Witkowski Leszek Członek RN 2023-07-01 -