pb.pl
14,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
North Coast SA (NCT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - NORTCOAST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 652 53 912 59 563 69 176
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 688 3 299 7 648 7 857
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 940 2 138 7 608 7 588
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 423 1 739 6 965 6 519
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 3 688 3 299 7 648 7 857
Aktywa (tys. zł) 102 020 102 365 103 851 107 535
Kapitał własny (tys. zł)* 40 557 42 296 49 261 55 780
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) 1,382 0,543 2,177 2,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,674 13,218 15,394 17,431
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej