pb.pl
14,6000 zł
-0,34% -0,0500 zł
North Coast SA (NCT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - NORTCOAST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 813 54 836 53 652 53 912
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 316 3 367 3 688 3 299
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 298 2 821 3 940 2 138
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 013 2 314 4 423 1 739
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 4 316 3 367 3 688 3 299
Aktywa (tys. zł) 104 734 97 976 102 020 102 365
Kapitał własny (tys. zł)* 34 460 36 774 40 557 42 296
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,942 0,723 1,382 0,543
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,769 11,492 12,674 13,218
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej