8,7000 zł
0,58% 0,0500 zł
NOTORIA SERWIS SA (NTS)

Wyniki finansowe - NOTORIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 483 619 500 564
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 45 4 22
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 44 3 22
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 31 36 3 22
Amortyzacja (tys. zł) 65 73 57 51
EBITDA (tys. zł) 96 118 61 73
Aktywa (tys. zł) 1 823 945 1 183 1 148
Kapitał własny (tys. zł)* 1 388 404 702 720
Liczba akcji (tys. szt.) 1 050,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000
Zysk na akcję (zł) 0,029 0,031 0,003 0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,322 0,351 0,610 0,626
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej