pb.pl
90,0000 zł
-8,72% -8,6000 zł
Novita SA (NVT)

Informacje o spółce - NOVITA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest jednym z nielicznych na świecie wytwórców kolorowych, niebarwionych włóknin typu spunlace (igłowanych wodą), charakteryzujących się wysoką trwałością i atrakcyjnością wizualną. Ofertę firmy uzupełniają włókniny igłowane mechanicznie, od surowych, po impregnowane, kalandrowane, termostabilizowane, a także wielowarstwowe kompozyty.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Dekoracyjna 3
Kod: 65-722
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj: Polska
Telefon: +48 68 4561201
Fax: +48 68 4561351
Internet: www.novita.com.pl
Email: novita@novita.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: NOVITA SA
Prezes: Kaczmarek, Henryk Jerzy
Sektor: zaopatrzenie - pozostałe
EKD: produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Liczba akcji: 2 500 000
Zatrudnienie:
  • 198 (2018r.) - spółka
  • 197 (2014r.) - grupa
Audytor: ReVision - Rzeszów Józef Król sp. z o.o.
NIP: 9290094094
KRS: 0000013306
EKD: 13,95
Ticker GPW: NVT
ISIN: PLNVITA00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 225 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 280 719
Liczba głosów na WZA: 2 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,23%
Kapitał akcyjny: 5 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 280 719
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tebesa sp. z o.o. ZWZ 1 602 719 (64,11%) 1 602 719 (64,11%) 2020-06-30 -
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 678 000 (27,12%) 678 000 (27,12%) 2019-09-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - przekształcenie PP w SA 1991-03-05 600 000
10,00 600 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1991-04-02
1994-12-16
split 1:5 1993-11-28
2,00 3 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-12-08
II emisja - publiczna subskrypcja 1994-03-19 883 965
10 607 580,00
2,00 12,00 3 883 965
7 767 930,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1994-08-24
1994-12-16
III emisja - za obligacje zamienne 1997-05-20 1 116 000
22 699 440,00
2,00 20,34 5 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07

umorzenie akcji - obniżenie kapitału 2001-09-10 -583 965
2,00 3 300 000
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-27
umorzenie akcji 2002-06-26 -800 000
0,00
0,00 0,00 2 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-10-23
połączenie z Novitex sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-07-02 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2020-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2015-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,95 zł
2015-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,95 zł
2014-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,03 zł
2014-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,03 zł
2013-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2011-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2011-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2009-08-14 Wypłata I raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-08-14 Wypłata II raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
1996-01-25 Asymilacja po konwersji
1995-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1995-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1995-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1995-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kaczmarek, Henryk Jerzy Prezes Zarządu 2007-04-27 -
Muzioł Radosław Prezes Zarządu 2014-09-29 -
Rękosiewicz Jakub Członek Zarządu 2014-11-07 -
Finkelstein Shlomo Członek Zarządu 2016-08-03 -
Gabay Rami Członek Zarządu 2016-08-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Majchrzak Andrzej Przewodniczący RN 2007-04-27 -
Pawlak Anna Przewodniczący RN 2014-07-30 PRYMUS - Przewodniczący RN
Maor Eyal Przewodniczący RN 2016-08-31 -
Mansoor Uriel Wiceprzewodniczący RN 2016-08-31 -
Chuderski Krzysztof Członek RN 1000-01-01 -
Piczak Janusz Członek RN 2015-05-25 -
Tzkhor Ohad Członek RN 2017-10-16 -
Elazar Benjamin Członek RN 2017-10-16 -