1,4300 zł
-1,38% -0,0200 zł
Voolt (VLT)

Wyniki finansowe - VOOLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 128 2 415 4 929 1 546
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -155 363 -5 -76
Zysk (strata) brutto (tys.) -155 363 139 -78
Zysk (strata) netto (tys.)* -155 363 139 -78
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -155 363 -5 -76
Aktywa (tys.) 15 376 16 062 11 629 9 816
Kapitał własny (tys.)* 11 691 12 054 6 924 7 076
Liczba akcji (tys. szt.) 8 421,875 8 421,875 8 421,875 8 421,875
Zysk na akcję (zł) -0,018 0,043 0,017 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,388 1,431 0,822 0,840
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej