6,1800 zł
1,31% 0,0800 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Wyniki finansowe - ODLEWNIE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2003 III Q 2003 IV Q 2003 I Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 978 15 374 13 798 18 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 521 1 091 458 1 573
Zysk (strata) brutto (tys.) 968 1 258 638 1 427
Zysk (strata) netto (tys.)* 583 1 063 658 1 466
Amortyzacja (tys.) 510 373 424 459
EBITDA (tys.) 2 031 1 464 882 2 032
Aktywa (tys.) 27 872 27 453 26 397 29 865
Kapitał własny (tys.)* 7 027 8 086 8 552 10 023
Liczba akcji (tys. szt.) 8 263,665 8 263,665 8 263,665 8 263,665
Zysk na akcję (zł) 0,071 0,129 0,080 0,177
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,850 0,979 1,035 1,213
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej