0,5100 zł
-2,67% -0,0140 zł
OLYMP S.A. (OLY)

Wyniki finansowe - OLYMP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 837 1 246 1 166 490
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 85 -136 -200 -416
Zysk (strata) brutto (tys.) 80 -143 -237 -473
Zysk (strata) netto (tys.)* 80 -143 -237 -473
Amortyzacja (tys.) 0 40 40 40
EBITDA (tys.) 85 -96 -160 -376
Aktywa (tys.) 4 816 5 651 6 189 6 438
Kapitał własny (tys.)* 2 077 1 827 1 590 1 062
Liczba akcji (tys. szt.) 6 660,000 6 660,000 6 660,000 6 660,000
Zysk na akcję (zł) 0,012 -0,022 -0,036 -0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,312 0,274 0,239 0,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej