14,9400 zł
-5,92% -0,9400 zł
Onde SA (OND)

Informacje o spółce - ONDE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych dla sektora energii odnawialnej w Polsce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wapienna 40
Kod: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj: Polska
Telefon: +48 56 6122510
Fax: +48 56 6122512
Internet: www.onde.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Onde SA
Prezes: Średniawa Paweł
Sektor:
EKD: roboty związane z budową dróg i autostrad
Liczba akcji: 54 512 759
Zatrudnienie:
  • 601 (2022r.) - spółka
  • 629 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8792070054
KRS: 0000028071
EKD: 4211Z
Ticker GPW: OND
ISIN: PLONDE000018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 814 420 619,46 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 54 512 759 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 596 401
Liczba głosów na WZA: 54 512 759 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,79%
Kapitał akcyjny: 1 090 255,18 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 596 401
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Erbud SA 33 400 800 (61,27%) 33 400 800 (61,27%) 2021-07-19 -
NN OFE ZWZ 4 355 000 (7,98%) 4 355 000 (7,98%) 2022-05-09 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, SPL, RVU, KRU, TRN, 11B, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, HUG, PCF, SWG, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, ZMT, MUR, AMC, DVL, CMP, PKO, PKN, BFT,
Leczkowski Jacek 3 565 625 (6,54%) 3 565 625 (6,54%) 2021-07-19 -
Generali PTE SA portfel 3 274 976 (6,00%) 3 274 976 (6,00%) 2023-07-21 WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, CMR, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, OTS, SNK, WXF, SWG, DVL, CMP, BFT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 33 605 000
1 680 250 000,00
0,02 50,00 33 605 000
672 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 10 000 000
500 000 000,00
0,02 50,00 43 605 000
872 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2 070 000
103 500 000,00
0,02 50,00 45 675 000
913 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 1 105 000
386 750,00
0,02 0,35 46 780 000
935 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja otwarta 2021-02-19 8 250 000
0,02 55 030 000
1 100 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2023-05-17 -517 241
0,02 54 512 759
1 090 255,18
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Średniawa Paweł Prezes Zarządu 2022-06-01 -
Gutowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2022-06-01 -
Szerszeń Marcin Wiceprezes Zarządu 2022-06-01 -
Marzec Marek Wiceprezes Zarządu 2023-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hulbój Michał Członek RN 2022-05-09 ORZELBIA - Członek RN
EMC - Członek RN
AC - Członek RN
DEVELIA - Członek RN