0,2014 zł
1,26% 0,0025 zł
One Solution SA (ONE)

Wyniki finansowe - 1SOLUTION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 525 406 146 285
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 253 166 -220 -14
Zysk (strata) brutto (tys.) 259 192 -205 2
Zysk (strata) netto (tys.)* 257 191 -347 2
Amortyzacja (tys.) 13 16 117 43
EBITDA (tys.) 266 182 -103 29
Aktywa (tys.) 10 396 10 349 10 986 13 183
Kapitał własny (tys.)* 6 593 7 075 6 495 6 729
Liczba akcji (tys. szt.) 15 600,000 15 600,000 15 600,000 15 600,000
Zysk na akcję (zł) 0,017 0,012 -0,022 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,423 0,454 0,416 0,431
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej