pb.pl
0,8240 zł
-1,20% -0,0100 zł
Open Finance SA (OPF)

Wyniki finansowe - OPENFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 984 46 966 47 023 41 283
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -14 003 29 519 -5 312 -1 899
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 397 29 096 -35 989 -2 509
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 129 27 859 -37 021 -2 358
Amortyzacja (tys. zł) 4 832 1 188 2 835 2 666
EBITDA (tys. zł) -9 171 30 707 -2 477 767
Aktywa (tys. zł) 260 870 282 571 242 754 239 441
Kapitał własny (tys. zł)* 33 137 60 894 23 648 21 291
Liczba akcji (tys. szt.) 12 392,777 12 392,777 12 392,777 12 392,777
Zysk na akcję (zł) -1,221 2,248 -2,987 -0,190
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,674 4,914 1,908 1,718
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej