50,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Oponeo.pl SA (OPN)

Wyniki finansowe - OPONEO.PL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 292 095 183 938 419 365 254 526
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 663 -5 226 29 971 -3 984
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 482 -4 670 28 857 -3 272
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 801 -3 933 22 509 -2 404
Amortyzacja (tys. zł) 2 864 2 811 3 081 3 450
EBITDA (tys. zł) 23 527 -2 415 33 052 -534
Aktywa (tys. zł) 388 752 446 816 381 304 592 962
Kapitał własny (tys. zł)* 208 847 203 567 226 332 302 183
Liczba akcji (tys. szt.) 13 936,000 13 936,000 13 936,000 13 936,000
Zysk na akcję (zł) 1,206 -0,282 1,615 -0,173
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,986 14,607 16,241 21,684
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej