pb.pl
36,8000 zł
-1,87% -0,7000 zł
Oponeo.pl SA (OPN)

Wyniki finansowe - OPONEO.PL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 237 806 153 603 410 449 167 862
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 462 -8 084 23 865 -8 542
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 468 -7 476 24 766 -9 879
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 483 -6 558 17 916 -3 267
Amortyzacja (tys. zł) 3 157 3 204 3 265 2 982
EBITDA (tys. zł) 19 619 -4 880 27 130 -5 560
Aktywa (tys. zł) 372 256 417 539 346 950 428 213
Kapitał własny (tys. zł)* 160 662 154 235 172 179 192 013
Liczba akcji (tys. szt.) 13 936,000 13 936,000 13 936,000 13 936,000
Zysk na akcję (zł) 0,896 -0,471 1,286 -0,234
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,529 11,067 12,355 13,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej