114,8500 zł
-0,52% -0,6000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 329 069 174 757 150 457 442 682
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 143 465 71 539 27 548 186 239
Zysk (strata) brutto (tys.) 128 227 80 364 40 363 233 669
Zysk (strata) netto (tys.)* 135 232 69 670 21 601 202 864
Amortyzacja (tys.) 22 120 25 031 24 793 97 206
EBITDA (tys.) 165 585 96 570 52 341 283 445
Aktywa (tys.) 2 274 124 2 307 988 2 180 597 2 412 731
Kapitał własny (tys.)* 2 033 404 2 105 970 2 033 797 2 208 144
Liczba akcji (tys. szt.) 100 770,800 100 770,800 99 910,510 99 910,510
Zysk na akcję (zł) 1,342 0,691 0,216 2,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,179 20,899 20,356 22,101
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej