109,0000 zł
-4,44% -5,0600 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 273 063 216 146 161 770 245 514
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 94 653 85 321 52 163 97 095
Zysk (strata) brutto (tys.) 86 841 91 893 61 723 112 038
Zysk (strata) netto (tys.)* 87 518 68 918 44 828 98 704
Amortyzacja (tys.) 22 062 21 914 21 647 51 750
EBITDA (tys.) 116 715 107 235 73 810 148 845
Aktywa (tys.) 2 158 735 2 252 549 2 196 666 2 230 805
Kapitał własny (tys.)* 1 894 356 1 959 929 1 903 244 1 998 523
Liczba akcji (tys. szt.) 100 738,800 100 738,800 100 738,800 100 738,800
Zysk na akcję (zł) 0,869 0,684 0,445 0,980
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,805 19,456 18,893 19,839
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej