pb.pl
113,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Wyniki finansowe - ORBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 277 824 414 579 406 285 364 959
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 51 060 117 844 108 079 57 645
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 570 106 652 91 222 48 377
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 30 813 98 248 79 867 1 049 318
Amortyzacja (tys. zł) 53 415 55 123 55 539 58 178
EBITDA (tys. zł) 104 475 172 967 163 618 115 823
Aktywa (tys. zł) 3 519 801 3 634 043 3 753 581 4 905 393
Kapitał własny (tys. zł)* 2 216 328 2 305 438 2 387 323 3 413 999
Liczba akcji (tys. szt.) 46 077,008 46 077,008 46 077,008 46 077,008
Zysk na akcję (zł) 0,669 2,132 1,733 22,773
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,101 50,034 51,812 74,093
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej