pb.pl
2,6700 zł
-0,37% -0,0100 zł
PCC Intermodal SA (PCI)

Informacje o spółce - PCCINTER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność spółki obejmuje organizacje transportu krajowego i międzynarodowego w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy morskimi i lądowymi terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Hutnicza 16
Kod: 81-068
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 5858200
Fax: +48 58 5858201
Internet: www.pccintermodal.pl
Email: info.intermodal@pcc.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PCC Intermodal SA
Prezes: Stefański Dariusz
Sektor: transport
EKD: przeładunek towarów w portach morskich
Liczba akcji: 77 565 556
Zatrudnienie:
  • 316 (2017r.) - spółka
  • 338 (2017r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7491968481
KRS: 0000297665
EKD: 63,11
Ticker GPW: PCI
ISIN: PLPCCIM00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 207 100 034,52 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 77 565 556 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76 324 265
Liczba głosów na WZA: 110 104 888 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,40%
Kapitał akcyjny: 77 565 556,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 863 597
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,60%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PCC SE w porozumieniu 76 324 265 (98,40%) 108 863 597 (98,87%) 2018-06-13 PCR, PCX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-09-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-22 32 539 332
32 539 332,00
1,00 1,00 32 539 332
32 539 332,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
seria B wydzielone z serii A 2008-06-08 28 269 668
0,00
1,00 0,00 60 809 000
60 809 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-08

2010-02-08
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-27 6 756 556
0,00
1,00 0,00 67 565 556
67 565 556,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-17
2010-01-18
2010-02-08
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, zmieniona uchwałą zarządu z dnia 21.11.2011 2010-12-21 10 000 000
44 000 000,00
1,00 4,40 77 565 556
77 565 556,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-04
2012-02-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stefański Dariusz Prezes Zarządu 2008-01-24 -
Adamek Adam Wiceprezes Zarządu 2008-01-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pelzer Alfred Przewodniczący RN 2008-01-24 - Przewodniczący RN
PCCEXOL - Członek RN
PCCROKIT - Członek RN
Olender Mieczysław Przewodniczący RN 2008-01-24 -
Paprocki Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2008-04-04 -
Kwaśny Janusz Sekretarz RN 2008-01-24 -
Andrzej Montwiłł Członek RN 2008-04-04 -
Olender Mieczysław Członek RN 2016-11-17 -
Antosiewicz Mariusz Członek RN 2017-12-14 -