Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 65 347 61 387 60 136 54 365
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 754 8 899 4 721 1 695
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 858 7 144 2 672 732
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 812 4 195 2 060 -315
Amortyzacja (tys.) 6 046 3 356 3 173 4 219
EBITDA (tys.) 13 800 12 255 7 894 5 914
Aktywa (tys.) 376 014 328 122 291 992 302 388
Kapitał własny (tys.)* 183 219 186 327 178 999 179 045
Liczba akcji (tys. szt.) 95 000,000 95 000,000 95 000,000 95 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,019 0,044 0,022 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,929 1,961 1,884 1,885
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej