Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 40 423 46 369 56 134 55 690
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 179 -2 937 -1 648 -2 964
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 758 1 671 -3 045 -3 267
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 870 1 982 -2 928 -2 859
Amortyzacja (tys.) 4 410 3 378 3 334 4 029
EBITDA (tys.) 6 589 441 1 686 1 065
Aktywa (tys.) 364 838 318 692 285 900 291 252
Kapitał własny (tys.)* 173 769 175 608 173 110 170 432
Liczba akcji (tys. szt.) 95 000,000 95 000,000 95 000,000 95 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,020 0,021 -0,031 -0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,829 1,849 1,822 1,794
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej