7,3600 zł
-1,87% -0,1400 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 866 4 738 -4 572 5
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 117 157 -2 354 35 950
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 836 -80 -2 552 36 038
Zysk (strata) netto (tys.)* -827 -155 -570 30 139
Amortyzacja (tys.) 132 132 133 26
EBITDA (tys.) 2 249 289 -2 221 35 976
Aktywa (tys.) 12 579 12 876 52 067 26 236
Kapitał własny (tys.)* -6 490 -6 610 -7 129 22 959
Liczba akcji (tys. szt.) 11 137,758 11 137,758 11 137,758 11 137,758
Zysk na akcję (zł) -0,074 -0,014 -0,051 2,706
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,583 -0,593 -0,640 2,061
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej