pb.pl
8,8000 zł
5,77% 0,4800 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 214 2 113 3 377 2 395
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -325 -6 349 -1 226 -2 370
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -440 -6 518 -1 172 -2 549
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -494 -5 440 -1 139 -2 357
Amortyzacja (tys. zł) 142 160 170 171
EBITDA (tys. zł) -183 -6 189 -1 056 -2 199
Aktywa (tys. zł) 14 476 15 871 13 686 11 740
Kapitał własny (tys. zł)* 1 441 8 616 7 356 5 138
Liczba akcji (tys. szt.) 8 795,052 10 984,758 10 984,758 10 984,758
Zysk na akcję (zł) -0,056 -0,495 -0,104 -0,215
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,164 0,784 0,670 0,468
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej