pb.pl
187,0000 zł
-0,27% -0,5000 zł
DataWalk SA (DAT)

Wyniki finansowe - DATAWALK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 114 1 637 1 261 3 855
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 362 -611 -3 680 -842
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 356 -633 -3 450 -876
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 356 -647 -3 454 -971
Amortyzacja (tys. zł) 206 237 315 310
EBITDA (tys. zł) -3 156 -374 -3 365 -532
Aktywa (tys. zł) 10 835 23 858 20 536 20 407
Kapitał własny (tys. zł)* 8 825 20 966 17 656 16 627
Liczba akcji (tys. szt.) 4 138,048 4 465,048 4 465,048 4 465,048
Zysk na akcję (zł) -0,811 -0,145 -0,774 -0,217
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,133 4,696 3,954 3,724
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej