pb.pl
35,0000 zł
1,74% 0,6000 zł
DataWalk SA (DAT)

Wyniki finansowe - DATAWALK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 552 180 581 1 114
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 979 -3 444 -3 634 -3 362
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 964 -3 431 -3 607 -3 356
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 980 -3 432 -3 608 -3 356
Amortyzacja (tys. zł) 44 82 205 206
EBITDA (tys. zł) -2 935 -3 362 -3 429 -3 156
Aktywa (tys. zł) 9 324 15 726 12 907 10 835
Kapitał własny (tys. zł)* 8 011 14 350 11 420 8 825
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,500 4 138,048 4 138,048 4 138,048
Zysk na akcję (zł) -0,810 -0,829 -0,872 -0,811
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,177 3,468 2,760 2,133
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej