Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 2 652 000 2 480 000 2 563 000 2 654 000
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 1 293 000 1 279 000 1 333 000 1 469 000
Wynik na działalności bankowej (tys.) 3 656 000 3 561 000 3 716 000 3 757 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 908 000 1 477 000 1 760 000 1 697 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 627 000 1 177 000 1 236 000 1 258 000
Amortyzacja (tys.) 299 000 294 000 300 000 308 000
Aktywa (tys.) 376 966 000 384 253 000 392 622 000 403 521 000
Kapitał własny (tys.)* 39 924 000 40 589 000 41 075 000 41 548 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,939 32,471 32,860 33,238
Zysk na akcję (zł) 0,502 0,942 0,989 1,006
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej