9,5000 zł
-1,04% -0,1000 zł
Noobz from Poland SA (NOB)

Wyniki finansowe - NOOBZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 131 2 032 1 408 913
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -549 259 40 -786
Zysk (strata) brutto (tys.) -844 397 -84 -443
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 042 296 -43 -257
Amortyzacja (tys.) 7 6 7 12
EBITDA (tys.) -542 265 47 -774
Aktywa (tys.) 6 265 6 912 4 759 3 816
Kapitał własny (tys.)* 1 666 4 064 3 360 1 917
Liczba akcji (tys. szt.) 1 497,439 1 572,507 1 572,507 1 572,507
Zysk na akcję (zł) -0,696 0,188 -0,027 -0,163
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,112 2,584 2,136 1,219
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej