74,9000 zł
-0,13% -0,1000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 946 101 1 466 924 1 371 126 1 241 441
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 74 333 163 294 68 303 69 353
Zysk (strata) brutto (tys.) 64 591 151 494 57 819 52 559
Zysk (strata) netto (tys.)* 51 915 120 797 46 490 41 486
Amortyzacja (tys.) 35 631 37 859 39 295 41 574
EBITDA (tys.) 109 964 201 153 107 598 110 927
Aktywa (tys.) 6 247 334 6 018 622 5 798 245 5 880 015
Kapitał własny (tys.)* 3 083 035 3 169 401 3 191 579 3 217 498
Liczba akcji (tys. szt.) 66 802,246 66 802,246 66 802,246 66 802,246
Zysk na akcję (zł) 0,777 1,808 0,696 0,621
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,152 47,445 47,777 48,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej