0,1600 zł
-20,00% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Wyniki finansowe - PLASMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 909 884 1 497 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 431 -1 053 -759 -1 246
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 494 -1 086 -818 -1 301
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 494 -1 086 -818 -1 301
Amortyzacja (tys.) 651 640 635 633
EBITDA (tys.) -780 -413 -124 -613
Aktywa (tys.) 28 222 26 800 26 119 24 793
Kapitał własny (tys.)* -4 493 -5 579 -6 397 -7 698
Liczba akcji (tys. szt.) 5 491,743 5 491,743 5 491,743 5 491,743
Zysk na akcję (zł) -0,272 -0,198 -0,149 -0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,818 -1,016 -1,165 -1,402
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej