71,0000 zł
2,90% 2,0000 zł
PolTreg PDA (PTGA)
Brak raportów dla spółki POLTREG-PDA.