42,6000 zł
0,95% 0,4000 zł
Pointpack.pl SA (PNT)

Wyniki finansowe - POINTPACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 157 19 395 17 365 20 356
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 851 1 216 589 1 517
Zysk (strata) brutto (tys.) 651 1 337 309 740
Zysk (strata) netto (tys.)* 326 1 018 210 628
Amortyzacja (tys.) -112 1 052 455 492
EBITDA (tys.) 739 2 268 1 044 2 009
Aktywa (tys.) 53 371 59 362 55 094 60 187
Kapitał własny (tys.)* 18 370 19 215 19 796 20 785
Liczba akcji (tys. szt.) 1 118,873 1 118,873 1 118,873 1 118,873
Zysk na akcję (zł) 0,291 0,910 0,188 0,561
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,418 17,174 17,693 18,577
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej