0,5300 zł
-3,64% -0,0200 zł
Polman SA (PLM)

Wyniki finansowe - POLMAN

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 474 4 272 5 994 5 097
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 470 515 -95 76
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 444 473 -92 220
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 444 374 -126 176
Amortyzacja (tys. zł) 334 325 317 340
EBITDA (tys. zł) 804 840 222 416
Aktywa (tys. zł) 17 224 18 290 19 297 18 560
Kapitał własny (tys. zł)* 11 540 11 915 11 788 11 964
Liczba akcji (tys. szt.) 33 000,250 33 000,250 33 000,250 33 000,250
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,011 -0,004 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,350 0,361 0,357 0,363
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej