0,5850 zł
-2,50% -0,0150 zł
Polman SA (PLM)

Wyniki finansowe - POLMAN

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 355 5 802 5 504 5 067
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 395 1 381 502 -2 368
Zysk (strata) brutto (tys.) 288 1 217 399 -2 538
Zysk (strata) netto (tys.)* 258 1 005 314 -2 567
Amortyzacja (tys.) 177 177 175 275
EBITDA (tys.) 572 1 558 677 -2 093
Aktywa (tys.) 14 836 15 625 14 516 11 868
Kapitał własny (tys.)* 8 979 9 984 10 298 7 731
Liczba akcji (tys. szt.) 33 000,250 33 000,250 33 000,250 33 000,250
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,030 0,010 -0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,272 0,303 0,312 0,234
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej