pb.pl
3,2500 zł
-2,11% -0,0700 zł
POLNORD SA (PND)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - POLNORD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 071 58 993 25 029 4 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -39 104 -28 837 -24 802 -61 198
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -36 056 -32 577 -35 919 -53 022
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -42 542 -23 141 -66 954 -53 525
Amortyzacja (tys. zł) 913 493 5 254
EBITDA (tys. zł) -38 191 -28 344 -24 797 -60 944
Aktywa (tys. zł) 1 176 218 1 074 764 1 004 501 1 042 680
Kapitał własny (tys. zł)* 471 251 448 087 348 366 431 410
Liczba akcji (tys. szt.) 32 693,127 32 693,127 32 693,127 97 543,127
Zysk na akcję (zł) -1,301 -0,708 -2,048 -0,549
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,414 13,706 10,656 4,423
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej