39,1500 zł
-2,13% -0,8500 zł
Pure Biologics SA (PUR)

Wyniki finansowe - PURE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 82 104 114 262
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 107 202 -5 450 -5 530
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 276 -693 -6 360 -5 663
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 276 -693 -6 360 -5 663
Amortyzacja (tys.) 665 884 624 588
EBITDA (tys.) -3 442 1 086 -4 826 -4 942
Aktywa (tys.) 55 764 47 190 49 315 43 295
Kapitał własny (tys.)* 39 073 39 486 34 215 29 652
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej