pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Próchnik SA (PRC)

Informacje o spółce - PROCHNIK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się projektowanie, produkcją i sprzedażą detaliczną odzieży (głównie dla mężczyzn). Grupa w swojej ofercie posiada: płaszcze, kurtki, koszule, garnitury, i krawaty. Najważniejszą część asortymentu stanowi formalna i nieformalna kolekcja mody męskiej pod markami własnymi Adam Feliks Próchnik oraz Rage Age by Czapul.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kilińskiego 228
Kod: 93-124
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 6836605
Fax: +48 42 6832037
Internet: www.prochnik.com.pl
Email: prochnik@prochnik.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Próchnik SA w upadłości
Prezes: Kutrzeba Julian
Sektor: odzież i obuwie
EKD: produkcja odzieży wierzchniej
Liczba akcji: 53 425 666
Zatrudnienie:
  • 175 (2016r.) - spółka
  • 22 (2016r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 7280132171
KRS: 0000079261
EKD: 18,22
Ticker GPW: PRC
ISIN: PLPRCHK00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 534 256,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 53 425 666 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 575 252
Liczba głosów na WZA: 53 425 666 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,90%
Kapitał akcyjny: 53 425 666,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 575 252
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 67,10%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Soho Development SA 17 575 252 (32,90%) 17 575 252 (32,90%) 2018-08-30 SHD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-01-17
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-05
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-10-01 1 500 000
2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-10-18
1990-10-01
1991-04-16
seria B - prawo poboru 1997-09-11 1 897 569
31 499 645,40
2,00 16,60 10 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1997-12-31
1998-03-30
seria B - NFI za akcje spółek odzieżowych 1997-09-11 6 602 431
109 600 354,60
2,00 16,60
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1997-12-31
1998-03-30
obniżenie kapitału 2005-01-10 0
0,00
0,50 0,00 10 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-11
seria C - prawo poboru 1:3 2005-01-10 30 000 000
15 000 000,00
0,50 0,50 40 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-11
2005-04-28
seria D - Elżbieta Sjöblom za wierzytelności 2005-01-10 5 455 150
2 727 575,00
0,50 0,50 45 455 150
22 727 575,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-11
seria E - prawo poboru 1:1 2005-10-24 45 455 150
22 727 575,00
0,50 0,50 90 910 300
45 455 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-25
2006-07-27
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-12-19 9 089 700
4 544 850,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2009-06-26 7 074 065
3 537 032,50
0,50 0,50 97 984 365
48 992 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-07
2009-07-22
2009-10-07
seria H - prawo poboru 4:1 2009-09-25 24 496 091
12 248 045,50
0,50 0,50 122 480 456
61 240 228,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-06
2010-06-17
2010-07-15
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-11-28 160 000 000
0,00
0,20 0,00 282 480 456
56 496 091,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-12
renominacja akcji 2012-11-28 0
0,00
0,20 0,00 122 480 456
24 496 091,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-14
seria J - subskrypcja prywatna 2013-08-08 28 248 045
9 039 374,40
0,20 0,32 310 728 501
62 145 700,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-10
połączenie z Equity Doctors sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-16 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
renumeracja akcji: seria K 2014-03-04 0
0,00
1,80 1,80 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
scalenie akcji 9:1 2014-03-04 0
0,00
1,80 0,00 34 525 389
62 145 700,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
2014-05-22
seria L - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-09-22 3 452 538
3 452 538,00
1,00 1,00 37 977 927
37 977 927,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
seria M - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-09-22 9 047 462
9 047 462,00
1,00 1,00 47 025 389
47 025 389,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
seria N - subskrypcja prywatna 2017-03-03 6 400 277
6 720 290,85
1,00 1,05 53 425 666
53 425 666,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-13
obniżenie kapitału 2017-11-20 0
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2017-11-20 60 549 089
18 164 726,70
0,30 0,30 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-05-22 Split 9:1
2009-12-14 Prawo poboru 4:1
2005-12-05 Prawo poboru 1:1
2005-02-07 Prawo poboru 1:3
1998-03-30 Asymilacja akcji seria B
1994-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
1994-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kutrzeba Julian Prezes Zarządu 2017-07-02 -
Maciaszczyk Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2007-11-14 -
Jaworski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2008-10-03 -
Ruszel Jacek Członek Zarządu 2017-11-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zientara Maciej Przewodniczący RN 2016-11-10 BOMI - Członek RN
AWBUD - Członek RN
Piela Maciej Członek RN 2017-10-19 -