36,0000 zł
-2,17% -0,8000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 71 064 60 512 120 482 66 842
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 519 1 129 -15 755 1 338
Zysk (strata) brutto (tys.) -208 297 -17 924 403
Zysk (strata) netto (tys.)* -257 168 -14 838 427
Amortyzacja (tys.) 1 623 1 673 1 651 1 809
EBITDA (tys.) 9 142 2 802 -14 104 3 147
Aktywa (tys.) 205 395 218 605 210 220 181 478
Kapitał własny (tys.)* 90 060 89 878 75 443 75 079
Liczba akcji (tys. szt.) 2 355,000 2 355,000 2 355,000 2 005,000
Zysk na akcję (zł) -0,109 0,071 -6,301 0,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 38,242 38,165 32,035 37,446
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej