pb.pl
18,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Private Equity Managers (PEM)

Wyniki finansowe - PEMANAGER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 393 7 418 31 571 11 204
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -453 2 098 13 607 3 371
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -929 1 690 13 204 2 755
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -590 1 240 8 443 2 008
Amortyzacja (tys. zł) 387 340 316 314
EBITDA (tys. zł) -66 2 438 13 923 3 685
Aktywa (tys. zł) 119 352 119 167 135 929 133 804
Kapitał własny (tys. zł)* 48 854 50 094 58 537 60 545
Liczba akcji (tys. szt.) 3 423,769 3 423,769 3 423,769 3 423,769
Zysk na akcję (zł) -0,172 0,362 2,466 0,586
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,269 14,631 17,097 17,684
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej