pb.pl
23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Informacje o spółce - PCM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce pod marką Masterlease usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Pod względem liczebności floty pojazdów Masterlease jest jednym z liderów na rynku usług CFM w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe. Grupa prowadzi sprzedaż w Polsce poprzez centralę w Gdańsku i sieć 16 oddziałów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Polanki 4
Kod: 80-308
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 3404400
Fax: +48 58 3404499
Internet: www.primecar.pl
Email: centrala@masterlease.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prime Car Management SA
Prezes: Grzelak Mirosław
Sektor: leasing i faktoring
EKD: wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Liczba akcji: 11 908 840
Zatrudnienie:
  • 280 (2018r.) - spółka
  • 360 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9570753221
KRS: 0000013870
EKD: 77,12
Ticker GPW: PCM
ISIN: PLPRMCM00048

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 279 857 740 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 908 840 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 908 840
Liczba głosów na WZA: 11 908 840 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 23 817 680,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 908 840
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKO Leasing SA 11 908 840 (100,00%) 11 908 840 (100,00%) 2019-06-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-10-31
seria A - akcje założycielskie 1999-09-24 600 000
0,00
1,00 0,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
1999-10-19
2014-04-16
seria B - subskrypcja prywatna 2000-11-23 138 000
0,00
1,00 0,00 738 000
738 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17

2014-04-16
renominacja akcji 2006-09-20 0
0,00
2,00 0,00 738 000
1 476 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-24 4 261 750
0,00
2,00 0,00 4 999 750
9 999 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17

2014-04-16
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-25 3 000 000
150 000 000,00
2,00 50,00 7 999 750
15 999 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
2010-03-25
2014-04-16
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-25 3 909 090
42 999 990,00
2,00 11,00 11 908 840
23 817 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
2013-12-05
2014-04-16
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-06-16 595 442
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2018-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2017-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2015-04-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,26 zł
2015-04-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,26 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grzelak Mirosław Prezes Zarządu 2019-10-10 -
Kulesza Tomasz Wiceprezes Zarządu 2019-10-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bieske Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2015-07-22 KRUKSA - Członek RN
MBANK - Członek RN
Eggink Raimondo Członek RN 2015-07-22 SUWARY - Wiceprzewodniczący RN
NFI_ZACH - Członek RN
KOGENER - Członek RN
DEBICA - Członek RN
NETIA - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
SKARBIEC - Członek RN
Tobor Marcin Członek RN 2015-07-22 -
Roche Emmanuel Członek RN 2015-04-10 -