37,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pyramid Games SA (PDG)

Wyniki finansowe - PYRAMID

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 884 919 827 1 847
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 38 -21 80 785
Zysk (strata) brutto (tys.) 37 -21 22 873
Zysk (strata) netto (tys.)* 37 -54 22 873
Amortyzacja (tys.) 9 9 9 9
EBITDA (tys.) 47 -12 89 794
Aktywa (tys.) 4 695 4 715 5 049 6 480
Kapitał własny (tys.)* 3 317 3 263 3 285 4 158
Liczba akcji (tys. szt.) 1 231,000 1 231,000 1 231,000 1 231,000
Zysk na akcję (zł) 0,030 -0,044 0,018 0,709
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,694 2,651 2,669 3,378
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej