19,9500 zł
-0,25% -0,0500 zł
Pyramid Games SA (PDG)

Wyniki finansowe - PYRAMID

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 917 1 169 232 783
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 260 521 -1 110 -109
Zysk (strata) brutto (tys.) 242 515 -1 194 -4
Zysk (strata) netto (tys.)* 271 515 -1 194 -4
Amortyzacja (tys.) 7 4 4 19
EBITDA (tys.) 267 525 -1 106 -90
Aktywa (tys.) 6 544 8 079 6 971 6 966
Kapitał własny (tys.)* 4 353 6 068 4 874 4 870
Liczba akcji (tys. szt.) 1 231,000 1 271,000 1 271,000 1 271,000
Zysk na akcję (zł) 0,220 0,405 -0,939 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,536 4,774 3,835 3,832
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej