pb.pl
17,0000 zł
-3,41% -0,6000 zł
PASSUS SA (PAS)

Wyniki finansowe - PASSUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 404 23 733 5 352 8 789
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 457 4 094 225 591
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 301 4 152 87 371
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 280 2 963 35 343
Amortyzacja (tys. zł) 231 -10 393 531
EBITDA (tys. zł) 688 4 084 618 1 122
Aktywa (tys. zł) 16 648 38 325 23 295 25 902
Kapitał własny (tys. zł)* 5 128 8 087 8 123 8 370
Liczba akcji (tys. szt.) 1 916,000 1 916,000 1 916,000 1 916,000
Zysk na akcję (zł) 0,146 1,546 0,019 0,179
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,676 4,221 4,239 4,369
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej