Wyniki finansowe - PLASTBOX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 48 399 56 131 68 413 73 108
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 156 3 962 3 535 3 356
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 394 4 402 3 001 3 875
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 607 3 530 2 411 3 028
Amortyzacja (tys.) 3 458 3 649 3 807 4 039
EBITDA (tys.) 8 614 7 611 7 342 7 395
Aktywa (tys.) 215 690 235 241 255 588 263 720
Kapitał własny (tys.)* 92 405 97 616 99 777 104 767
Liczba akcji (tys. szt.) 41 941,035 41 941,035 41 941,035 41 941,035
Zysk na akcję (zł) 0,086 0,084 0,057 0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,203 2,327 2,379 2,498
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej