0,3690 zł
-2,38% -0,0090 zł
Telgam S.A. (TLG)

Wyniki finansowe - TELGAM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 640 698 691 723
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 31 -6 -34
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 32 -6 -34
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 32 -6 -34
Amortyzacja (tys. zł) 153 151 148 147
EBITDA (tys. zł) 150 182 142 113
Aktywa (tys. zł) 10 185 10 063 9 678 9 582
Kapitał własny (tys. zł)* 4 810 4 839 4 569 4 535
Liczba akcji (tys. szt.) 28 600,000 28 600,000 28 600,000 28 600,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,001 0,000 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,168 0,169 0,160 0,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej