1,9400 zł
46,97% 0,6200 zł
Petrolinvest SA (OIL)

Informacje o spółce - PETROLINV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Pierwsza w Polsce prywatna spółka poszukiwawczo-wydobywcza. Prowadzi poszukiwania ropy naftowej i gazu w Kazachstanie oraz realizuje projekty inwestycyjne w segmencie gazu łupkowego w Polsce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6
Kod: 81-383
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 6288910
Fax: +48 58 6288912
Internet: www.petrolinvest.pl
Email: sekretariat.rn@petrolinvest.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Petrolinvest SA
Prezes: Le Guern, Bertrand
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD: działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Liczba akcji: 15 121 217
Zatrudnienie:
  • 8 (2016r.) - spółka
  • 52 (2016r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5861027954
KRS: 0000270970
EKD: 11,20
Ticker GPW: OIL
ISIN: PLPTRLI00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 29 335 160,98 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 15 121 217 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 426 385
Liczba głosów na WZA: 15 121 217 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,05%
Kapitał akcyjny: 2 419 404 720,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 426 385
Cena nominalna akcji: 160,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 83,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Konieczek Marek bezpośrednio, w porozumieniu z Mirosławem Chrzanowskim,Janem Chachulskim,Janen Grugiel,Dawidem Smółką 2 426 385 (16,05%) 2 426 385 (16,05%) 2021-07-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 11 643 873
10,00 241 940 472
2 419 404 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-30
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 000 000
10,00 65 475 895
654 758 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-22
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 000 000
10,00 64 475 895
644 758 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-13
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 929 296
10,00 63 475 895
634 758 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-02
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 250 000
10,00 61 546 599
615 465 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 3 578 943
10,00 60 296 599
602 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-22

realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 900 000
10,00 56 717 656
567 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 800 000
10,00 54 817 656
548 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-01-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 2 500 000
10,00 53 017 656
530 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-20

2011-01-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria P 399 200
10,00 41 296 599
412 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-29

2010-09-29
podwyższenie kapitału seria V 2 469 129
10,00 40 897 399
408 973 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-21

2010-09-21
podwyższenie kapitału seria V 4 712 534
10,00 38 428 270
384 282 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-18

2010-08-18
podwyższenie kapitału seria V 754 004
10,00 33 715 736
337 157 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-05

2010-07-05
podwyższenie kapitału seria V 131 950
10,00 32 961 732
329 617 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-08-04
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 639 664
10,00 66 115 559
661 155 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-30
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 220 000
10,00 66 335 559
663 355 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-07-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 1 608 006
10,00 230 296 599
2 302 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 16 999 675
10,00 228 688 593
2 286 885 930,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-01-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 21 392 319
10,00 211 688 918
2 116 889 180,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-12-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 15 470 491
10,00 190 296 599
1 902 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-08-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C i D 1 743 035
17 430 350,00
10,00 10,00 174 826 108
1 748 261 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-07-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 44 529 509
10,00 173 083 073
1 730 830 730,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-03-13
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria D 36 629 553
10,00 128 553 564
1 285 535 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-12-12
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria D 3 370 369
10,00 91 924 011
919 240 110,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-10-19
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 9 676 776
10,00 88 553 642
885 536 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-08
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 3 550 000
10,00 78 876 866
788 768 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-05
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 3 550 000
35 500 000,00
10,00 10,00 75 326 866
753 268 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-30
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 154 141
11 541 410,00
10,00 10,00 71 776 866
717 768 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-16

2011-08-18
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 4 287 166
42 871 660,00
10,00 10,00 70 622 725
70 622 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-07-18
podwyższenie kapitału seria V 56 550
10,00 32 829 782
328 297 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-03
2010-08-03
podwyższenie kapitału seria V 2 323 777
10,00 32 773 232
327 732 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15

2010-06-15
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-12-29
podwyższenie kapitału seria P 300 000
10,00 19 022 971
190 229 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-09
2009-11-19
2009-11-16
realizacja oferty menedżerskiej seria M 730 000
10,00 12 838 409
128 384 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-05-05
podwyższenie kapitału seria P i S 370 800
10,00 21 897 399
218 973 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-19
podwyższenie kapitału seria V 1 313 780
10,00 23 211 179
232 111 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-17

2010-03-17
podwyższenie kapitału seria V 5 264 595
10,00 28 475 774
284 757 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-23

2010-03-23
podwyższenie kapitału seria V 394 736
10,00 28 870 510
288 705 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-24

2010-03-24
podwyższenie kapitału seria V 1 578 945
10,00 30 449 455
304 494 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-03-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-22 5 286 000
52 860 000,00
10,00 10,00 5 286 000
52 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13
2006-12-29
2007-08-23
seria B - subskrypcja publiczna 2007-05-15 528 600
119 992 200,00
10,00 227,00 5 814 600
58 146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13
2007-08-10
2007-08-23
seria C - ofera menedżerska 2007-07-10 58 402
10,00 5 873 002
58 730 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
2007-09-05
seria D - subskrypcja prywatna 2008-03-06 290 474
79 880 350,00
10,00 275,00 6 163 476
61 634 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-09
2008-04-22
seria E - oferta menedżerska 2008-04-29 264 285
59 992 695,00
10,00 227,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - Bakhytbek Baiseitov 2008-09-16 184 616
24 000 080,00
10,00 130,00 6 348 092
63 480 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2008-11-07
seria I - akcjonariusze Caspian Services Inc. 2008-10-24 412 221
92 749 725,00
10,00 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - akcjonariusze Caspian Services Inc. 2008-10-24 17 841
4 014 225,00
10,00 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - akcjonariusze Occidental Resources Inc., Salt Lake City 2008-10-24 2 613 163
10,00 11 660 467
116 604 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-03-12
seria H - akcjonariusze EmbaYugNeft LLP, Kazachstan objęcie 50% skcji spółki 2008-10-24 447 942
100 786 950,00
10,00 225,00 12 108 409
121 084 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-03-12
seria K - oferta menedżerska 2009-01-13 599 212
5 992 120,00
10,00 10,00 6 947 304
69 473 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-02-16
seria M - oferta menedżerska 2009-01-28 730 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - Prokom Investments SA 2009-01-28 2 100 000
96 453 000,00
45,93 9 047 304
90 473 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-16
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne; GEM Global Yield Fund Limited 2009-07-31 1 300 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne; GEM Global Yield Fund Limited 2009-07-31 600 000
23 814 000,00
10,00 39,69 16 217 400
162 174 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-17
2009-09-11
seria Q - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne; PROKOM Investments SA 2009-07-31 2 778 991
127 861 375,91
10,00 46,01 15 617 400
15 617 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-17
2009-09-11
seria P - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2009-07-31 1 200 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2009-09-07 1 052 000
10,00 17 269 400
172 694 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-09
2009-10-02
2009-11-16
seria T - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2009-11-12 1 453 571
50 874 985,00
10,00 35,00 18 722 971
187 229 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-19
seria U za warranty subskrypcyjne 2009-11-30 2 503 628
88 478 213,52
10,00 35,34 21 526 599
215 265 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-09
seria S - subskrypcja prywatna GEM Global Yield Fund Limited 2009-12-11 300 000
8 523 000,00
10,00 28,41
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V - za warranty i obligacje 2009-12-30 19 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-10-30 9 221 057
10,00 50 517 656
505 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-03

seria C - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne 2011-05-09 30 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2011-09-27 40 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne 2012-01-31 60 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-11-26 40 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-04-03 60 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 16:1 2015-09-23
160,00 15 121 217
2 419 394 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-03
2016-10-25
renumeracja akcji: seria A 2015-09-23
160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-25 Split 16:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Le Guern, Bertrand Prezes Zarządu / p.o. Prezesa Zarządu 2010-09-09 -
Balicki Marcin Wiceprezes Zarządu 2009-01-16 -
Krok Franciszek Wiceprezes Zarządu 2018-04-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dukaczewski Marcin Przewodniczący RN 2010-09-09 -
Bartelik Rafał Wiceprzewodniczący RN 2016-05-13 -
Wilski, Krzysztof Jan Członek RN 2007-02-15 -
Szachniewicz Zbigniew Członek RN 2007-02-15 FORENTER - Przewodniczący RN
Maciąg Grzegorz Członek RN 2007-02-15 INTELIWI - Członek RN
TOYA - Członek RN
Buzuk Tomasz Członek RN 2009-06-30 -
Spark Andre Członek RN 2010-06-25 -
Osiadacz Andrzej Członek RN 2010-10-30 -
Zaroda Piotr Członek RN 2012-06-29 -
Różalska Małgorzata Członek RN 2016-06-29 -
Wala Grzegorz Członek RN 2016-06-29 -
Dziuba Piotr Członek RN 2017-04-20 -