pb.pl
4,1600 zł
0,24% 0,0100 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 269 5 154 5 588 5 772
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 626 613 702 615
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 649 642 716 665
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 508 536 541 531
Amortyzacja (tys. zł) 120 114 102 98
EBITDA (tys. zł) 746 727 804 713
Aktywa (tys. zł) 11 776 11 991 12 753 13 163
Kapitał własny (tys. zł)* 8 642 8 922 8 758 9 033
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,084 0,085 0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,350 1,394 1,368 1,411
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej