25,5000 zł
7,59% 1,8000 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 486 6 796 7 910 9 031
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 616 878 1 122 2 183
Zysk (strata) brutto (tys.) 628 701 1 289 2 178
Zysk (strata) netto (tys.)* 494 701 906 1 750
Amortyzacja (tys.) 173 174 185 186
EBITDA (tys.) 789 1 052 1 307 2 369
Aktywa (tys.) 14 690 15 675 17 554 18 832
Kapitał własny (tys.)* 9 594 9 974 10 432 11 542
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,077 0,110 0,142 0,273
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,499 1,558 1,630 1,803
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej