27,8000 zł
3,73% 1,0000 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 679 11 828 13 936 12 342
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 954 2 522 3 083 1 632
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 065 2 649 3 503 1 897
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 465 2 123 2 809 1 515
Amortyzacja (tys.) 164 162 154 150
EBITDA (tys.) 3 118 2 684 3 237 1 782
Aktywa (tys.) 22 122 22 410 23 801 22 891
Kapitał własny (tys.)* 13 715 13 507 14 163 13 127
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,385 0,332 0,439 0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,143 2,110 2,213 2,051
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej