1,8800 zł
-6,47% -0,1300 zł
QubicGames SA (QUB)

Wyniki finansowe - QUBICGMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 503 2 404 3 629 3 915
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -281 -579 -382 -1 387
Zysk (strata) brutto (tys.) 57 2 274 -774 -1 224
Zysk (strata) netto (tys.)* -24 2 359 -579 -932
Amortyzacja (tys.) 264 277 306 387
EBITDA (tys.) -17 -302 -76 -1 000
Aktywa (tys.) 17 628 17 154 16 356 16 077
Kapitał własny (tys.)* 13 476 12 085 11 506 10 574
Liczba akcji (tys. szt.) 9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,240 -0,059 -0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,372 1,231 1,172 1,077
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej