2,0000 zł
-3,85% -0,0800 zł
QubicGames SA (QUB)

Wyniki finansowe - QUBICGMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 949 5 116 7 029 8 231
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -255 -428 860 357
Zysk (strata) brutto (tys.) -227 -459 918 120
Zysk (strata) netto (tys.)* -234 -298 642 221
Amortyzacja (tys.) 560 581 663 775
EBITDA (tys.) 305 153 1 523 1 132
Aktywa (tys.) 14 713 12 999 16 170 16 620
Kapitał własny (tys.)* 8 015 7 717 8 359 8 580
Liczba akcji (tys. szt.) 9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000
Zysk na akcję (zł) -0,024 -0,030 0,065 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,816 0,786 0,851 0,874
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej