pb.pl
17,4000 zł
-3,33% -0,6000 zł
QuarticOn SA (QON)

Informacje o spółce - QUARTICON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest twórcą opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego, które są wykorzystywane przez firmy e-commerce, serwisy do e-mail marketingu oraz Video-on-Demand (VoD), a także korporacje rozwijające omnichannel.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 123A
Kod: 02-017
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8440251
Fax:
Internet: www.quarticon.com
Email: investor@quarticon.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: QuarticOn SA
Prezes: Wyborski Paweł
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 1 404 300
Zatrudnienie:
  • 51 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.
NIP: 5213608082
KRS: 0000715276
EKD: 62,01
Ticker GPW: QON
ISIN: PLQRTCN00015

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 434 820 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 1 404 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 042 470
Liczba głosów na WZA: 1 404 300 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Kapitał akcyjny: 140 430,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 042 470
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venture FIZ 251 000 (18,08%) 251 000 (18,08%) 2018-12-18 7LV, CRJ,
CBNC Capital Solutions Ltd. 187 031 (13,47%) 187 031 (13,47%) 2019-11-19 -
Wyborski Paweł 171 865 (12,38%) 171 865 (12,38%) 2019-11-25 -
Q-Free Trading Ltd. 123 500 (8,90%) 123 500 (8,90%) 2018-12-18 -
Cisło Kamil 118 500 (8,54%) 118 500 (8,54%) 2018-12-18 -
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 (8,40%) 118 000 (8,40%) 2018-12-18 -
Zamojska Paulina 72 574 (5,23%) 72 574 (5,23%) 2019-05-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 50 556
0,00
0,10 0,00 1 117 056
11 170,56
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 17
0,00
0,10 0,00 1 117 073
11 170,73
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 152 927
0,00
0,10 0,00 1 388 200
138 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-19
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-12-28 106 650
0,00
1,00 0,00 106 650
106 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-17
2018-12-19
split 1:10 2018-06-06 0
0,00
0,10 0,00 1 066 500
106 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-17
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-06 152 927
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2018-08-16 118 200
0,00
0,10 0,00 1 235 273
12 352,73
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-18
2018-10-24
2019-01-18
seria F - subskrypcja prywatna 2019-11-08 16 100
674 590,00
0,10 41,90 1 404 300
140 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-12
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-28 135 000
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wyborski Paweł Prezes Zarządu 2018-12-18 -
Giergielewicz Michał Członek Zarządu 2018-12-18 -
Giergielewicz Michał Członek Zarządu 2018-12-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaworek Oktawian Przewodniczący RN 2018-12-18 -
Łagowski Bartłomiej Członek RN 2019-04-17 -
Lebiedziński Paweł Członek RN 2019-04-24 -
Markowski Michał Członek RN 2019-04-24 ULMA - Członek RN
PLAYWAY - Członek RN
LIVECHAT - Członek RN
MENNICA - Członek RN
Chojecki Paweł Członek RN 2019-06-27 -
Majewski Ludwik Członek RN 2018-12-18 -
Michałowski Marek Członek RN 2019-04-24 BUDIMEX - Przewodniczący RN
YAWAL - Wiceprzewodniczący RN