3,0400 zł
-7,32% -0,2400 zł
Robinson Europe SA (RBS)

Wyniki finansowe - ROBINSON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 726 4 346 3 287 6 691
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 408 -199 -391 953
Zysk (strata) brutto (tys.) 224 -191 -507 750
Zysk (strata) netto (tys.)* 119 -196 -510 750
Amortyzacja (tys.) 47 49 51 45
EBITDA (tys.) 455 -150 -340 998
Aktywa (tys.) 17 480 16 391 16 442 20 952
Kapitał własny (tys.)* 5 841 5 062 5 380 8 016
Liczba akcji (tys. szt.) 1 564,642 1 564,642 1 564,642 1 870,892
Zysk na akcję (zł) 0,076 -0,125 -0,326 0,401
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,733 3,235 3,438 4,285
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10