54,0000 zł
-1,82% -1,0000 zł
Red Carpet Media S.A. (RCM)

Wyniki finansowe - REDCARPET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 637 3 285 2 709 3 109
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 177 1 688 975 1 168
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 166 1 628 1 030 1 087
Zysk (strata) netto (tys.)* 944 1 319 834 1 087
Amortyzacja (tys.) 116 252 252 252
EBITDA (tys.) 1 293 1 940 1 227 1 420
Aktywa (tys.) 17 802 20 392 22 271 25 037
Kapitał własny (tys.)* 13 069 13 877 14 711 15 798
Liczba akcji (tys. szt.) 465,000 465,000 465,000 465,000
Zysk na akcję (zł) 2,030 2,836 1,794 2,338
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,105 29,843 31,637 33,975
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej