pb.pl
0,4820 zł
-3,60% -0,0180 zł
Redan SA (RDN)

Wyniki finansowe - REDAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 031 29 513 42 202 26 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 741 2 270 -1 648 -3 158
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 291 2 072 27 647 808
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 837 3 574 27 706 784
Amortyzacja (tys. zł) 1 878 1 071 1 644 1 510
EBITDA (tys. zł) -3 863 3 341 -4 -1 648
Aktywa (tys. zł) 92 582 92 374 88 104 70 317
Kapitał własny (tys. zł)* -22 196 -18 488 9 313 10 097
Liczba akcji (tys. szt.) 35 709,244 35 709,244 35 709,244 35 709,244
Zysk na akcję (zł) -0,275 0,100 0,776 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,622 -0,518 0,261 0,283
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej