pb.pl
0,2240 zł
1,82% 0,0040 zł
Redan SA (RDN)

Wyniki finansowe - REDAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 117 874 67 061 71 108 33 031
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 440 -9 345 -24 945 -5 741
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 822 23 381 -29 690 -10 291
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -12 572 24 967 -34 142 -9 837
Amortyzacja (tys. zł) 10 773 3 152 1 749 1 878
EBITDA (tys. zł) -1 667 -6 193 -23 196 -3 863
Aktywa (tys. zł) 312 852 140 105 97 076 92 582
Kapitał własny (tys. zł)* -4 022 22 061 -12 023 -22 196
Liczba akcji (tys. szt.) 35 709,244 35 709,244 35 709,244 35 709,244
Zysk na akcję (zł) -0,352 0,699 -0,956 -0,275
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,113 0,618 -0,337 -0,622
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej