6,9800 zł
0,29% 0,0200 zł
Relpol SA (RLP)

Informacje o spółce - RELPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent przekaźników stosowanych w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. 11 Listopada 37
Kod: 68-200
Miejscowość: Żary
Kraj: Polska
Telefon: +48 68 4790800
Fax: +48 68 3743866
Internet: www.relpol.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Relpol SA
Prezes: Pałgan Krzysztof
Sektor: urządzenia elektryczne
EKD: produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Liczba akcji: 9 609 193
Zatrudnienie:
  • 405 (2022r.) - spółka
  • 688 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9280007076
KRS: 0000088688
EKD: 2712Z
Ticker GPW: RLP
ISIN: PLRELPL00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 67 072 167,14 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 609 193 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 210 212
Liczba głosów na WZA: 9 609 193 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,80%
Kapitał akcyjny: 48 045 965,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 210 212
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ambroziak Adam 3 171 000 (32,99%) 3 171 000 (32,99%) 2012-02-07 -
Osiński Piotr 1 039 212 (10,81%) 1 039 212 (10,81%) 2022-12-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-02-12 6 005
100,00 6 005
600 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-14
1991-03-29
kapitał zapasowy na akcyjny, split 1:20 1994-04-09
5,00 360 300
1 801 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-09-01
seria B - z kapitału zapasowego 1994-11-19 240 200
1 201 000,00
5,00 5,00 600 500
3 002 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-14
1995-01-20
1996-02-01
seria C - subskrypcja publiczna 1995-02-25 500 000
15 000 000,00
5,00 30,00 1 100 500
5 502 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-14
1995-11-27
1996-02-01
umorzenie akcji 2001-12-03 -123 834
5,00 976 666
4 883 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-08
seria D - oferta menedżerska 2001-12-03 18 458
92 290,00
5,00 5,00 873 563
4 367 815,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-25
2006-11-09
umorzenie akcji 2002-05-27 -121 561
5,00 855 105
4 275 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-21
seria E - prawo poboru 1:10 2007-08-03 8 735 630
52 413 780,00
5,00 6,00 9 609 193
48 045 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-28
2008-03-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2019-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2018-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2012-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-10-15 Prawo poboru 1:10
2006-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2006-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2005-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2005-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2004-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1999-08-03 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-07-01 Asymilacja po konwersji
1996-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
1996-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
1996-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
1996-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pałgan Krzysztof Prezes Zarządu 2022-09-01 -
Kuriata Monika Wiceprezes Zarządu 2022-09-01 -
Szydłowski Bartłomiej Członek Zarządu 2022-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Derdziuk Zbigniew Przewodniczący RN 2017-12-31 -
Osiński Piotr Wiceprzewodniczący RN 2017-12-31 -
Trompka Agnieszka Członek RN 2016-06-24 -
Ambroziak Adam Członek RN 2018-02-06 -
Górska Ewa Członek RN 2022-06-24 -