0,0800 zł
-11,11% -0,0100 zł
Remedis SA (REM)

Wyniki finansowe - REMEDIS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 14 3 30
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -202 -240 -109 -180
Zysk (strata) brutto (tys.) -865 -385 -666 -399
Zysk (strata) netto (tys.)* -865 -385 -666 -399
Amortyzacja (tys.) 53 53 53 53
EBITDA (tys.) -149 -187 -56 -127
Aktywa (tys.) 10 008 9 856 9 250 9 208
Kapitał własny (tys.)* 1 706 1 321 498 256
Liczba akcji (tys. szt.) 63 300,102 63 300,102 63 300,102 63 300,102
Zysk na akcję (zł) -0,014 -0,006 -0,011 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,027 0,021 0,008 0,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej