pb.pl
16,7000 zł
-0,60% -0,1000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Wyniki finansowe - RAINBOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 416 059 816 342 267 540 273 817
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 613 54 163 -23 852 2 989
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 117 53 057 -23 495 1 730
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 659 44 100 -19 960 800
Amortyzacja (tys. zł) 3 773 5 059 4 441 4 932
EBITDA (tys. zł) 7 386 59 222 -19 411 7 921
Aktywa (tys. zł) 568 566 514 369 507 288 541 311
Kapitał własny (tys. zł)* 108 289 152 916 128 686 135 680
Liczba akcji (tys. szt.) 14 552,000 14 552,000 14 552,000 14 552,000
Zysk na akcję (zł) 0,114 3,031 -1,372 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,442 10,508 8,843 9,324
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej