24,8000 zł
2,06% 0,5000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Wyniki finansowe - RAINBOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 405 137 141 16 093 75 411
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -19 666 2 385 -31 320 -9 645
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 538 629 -33 053 -10 674
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 723 661 -27 946 -9 223
Amortyzacja (tys. zł) 2 593 4 530 4 658 4 912
EBITDA (tys. zł) -17 073 6 915 -26 662 -4 733
Aktywa (tys. zł) 533 546 510 364 474 833 542 337
Kapitał własny (tys. zł)* 117 435 118 980 92 809 86 178
Liczba akcji (tys. szt.) 14 552,000 14 552,000 14 552,000 14 552,000
Zysk na akcję (zł) -1,080 0,045 -1,920 -0,634
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,070 8,176 6,378 5,922
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej