146,0000 zł
1,04% 1,5000 zł
Render Cube SA (RND)

Wyniki finansowe - RENDER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 075 2 653 4 154 6 577
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 327 1 148 3 356 5 063
Zysk (strata) brutto (tys.) 369 1 105 3 420 3 608
Zysk (strata) netto (tys.)* 298 895 2 770 3 637
Amortyzacja (tys.) 584 584 584 607
EBITDA (tys.) 911 1 732 3 940 5 670
Aktywa (tys.) 32 182 33 020 35 792 39 890
Kapitał własny (tys.)* 31 685 32 580 35 351 39 489
Liczba akcji (tys. szt.) 1 064,800 1 064,800 1 064,800 1 071,900
Zysk na akcję (zł) 0,280 0,840 2,601 3,393
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,757 30,597 33,199 36,840
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej