2,3350 zł
0,65% 0,0150 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 562 15 987 16 463 7 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 055 3 338 2 274 230
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 160 3 674 2 569 1 058
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 137 2 985 2 068 958
Amortyzacja (tys. zł) 287 281 377 240
EBITDA (tys. zł) 1 342 3 619 2 651 470
Aktywa (tys. zł) 56 666 63 697 66 800 67 504
Kapitał własny (tys. zł)* 44 181 47 166 49 234 50 211
Liczba akcji (tys. szt.) 16 003,790 16 003,790 16 003,790 16 003,790
Zysk na akcję (zł) 0,196 0,187 0,129 0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,761 2,947 3,076 3,137
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej