1,7550 zł
-2,23% -0,0400 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 601 7 643 9 723 7 570
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 202 1 553 677
Zysk (strata) brutto (tys.) -452 1 148 2 693 2 800
Zysk (strata) netto (tys.)* -575 1 105 2 503 2 370
Amortyzacja (tys.) 238 253 248 233
EBITDA (tys.) 247 455 1 801 910
Aktywa (tys.) 69 357 71 839 71 098 74 451
Kapitał własny (tys.)* 53 748 54 853 57 356 59 726
Liczba akcji (tys. szt.) 16 003,790 16 003,790 16 003,790 16 003,790
Zysk na akcję (zł) -0,036 0,069 0,156 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,358 3,428 3,584 3,732
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej